داستان برتری شو!

زندگی سفری است که باید مراحل موفقیت در آن را ساخت و برای این ساختن، باید آموخت. در این مسیر، با شما هستیم تا دانش و آموخته‌های خود را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و گام به گام، همراهتان باشیم تا بیاموزید و زندگی خود و اطرافیانتان را بسازید، چرا که اعتقادمان بر این است در برتری‌شو!، زندگی آموختنی و ساختنی است.

فلسفه برتری شو!

دانش انسان‌های امروزی در فرایند رشد خود از منظر روانشناسی، چه در نقش‌های مختلفش در زندگی به عنوان پدر/مادر، فرزند، برادر/خواهر، مدیر/کارمند و … و چه در فضای روانی خود، بسیار گسترده شده است، ولی تقریبا هیچ شخصی فرصت مطالعه و بکارگیری همه این دانش و تکنیک‌های آن را ندارد، چرا که هم سرعت زندگی امروزی بسیار بالاست و هم اینکه این مهم نیاز به سال‌ها مطالعه و تحقیق و آزمایش دارد.

از این رو، بنیانگذاران موسسه … برتر با بیش از ۲۵ سال فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره و کسب تجربه از هم‌نشینی و ارائه راهکار به هزاران نفر در مسیر رشد فردی آنها، تصمیم گرفتند دانسته‌های خود را در دو محور اصلی تربیت فرزند و رشد فردی در اختیار همه ایرانیان و فارسی زبانان دنیا قرار دهند. رویکرد اصلی این موسسه، بیان پیچیده‌ترین مباحث و مسائل روانشناسی تربیت فرزند (والدگری) و رشد فردی به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای عموم جامعه و نیز ارائه تکنیک‌های قابل اجرا جهت نیل به اهداف مدنظر (بر اساس رویکرد روانشناسی شناختی) است.

فهرست
بیش از 2000 دقیقه آموزش رایگان دکتر محمد کاظم زاده رو در منوی هدیه آموزشی از دست نده 
Click Me
close-image