داستان برتری شو!

زندگی سفری است که باید مراحل موفقیت در آن را ساخت و برای این ساختن، باید آموخت. در این مسیر، با شما هستیم تا دانش و آموخته‌های خود را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و گام به گام، همراهتان باشیم تا بیاموزید و زندگی خود و اطرافیانتان را بسازید، چرا که اعتقادمان بر این است در برتری‌شو!، زندگی آموختنی و ساختنی است.

فلسفه برتری شو!

دانش انسان‌های امروزی در فرایند رشد خود از منظر روانشناسی، چه در نقش‌های مختلفش در زندگی به عنوان پدر/مادر، فرزند، برادر/خواهر، مدیر/کارمند و … و چه در فضای روانی خود، بسیار گسترده شده است، ولی تقریبا هیچ شخصی فرصت مطالعه و بکارگیری همه این دانش و تکنیک‌های آن را ندارد، چرا که هم سرعت زندگی امروزی بسیار بالاست و هم اینکه این مهم نیاز به سال‌ها مطالعه و تحقیق و آزمایش دارد.

از این رو، بنیانگذاران موسسه … برتر با بیش از 25 سال فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره و کسب تجربه از هم‌نشینی و ارائه راهکار به هزاران نفر در مسیر رشد فردی آنها، تصمیم گرفتند دانسته‌های خود را در دو محور اصلی تربیت فرزند و رشد فردی در اختیار همه ایرانیان و فارسی زبانان دنیا قرار دهند. رویکرد اصلی این موسسه، بیان پیچیده‌ترین مباحث و مسائل روانشناسی تربیت فرزند (والدگری) و رشد فردی به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای عموم جامعه و نیز ارائه تکنیک‌های قابل اجرا جهت نیل به اهداف مدنظر (بر اساس رویکرد روانشناسی شناختی) است.