در جدول زیر عباراتی آورده شده است که گاه مردم از آنها برای توصیف حال و احساسات خود استفاده می‌کنند. هر یک از این عبارت‌ها را بخوانید. سپس دایره‌ای را علامت بزنید که نشان‌دهنده احساس شما در “زمان حاضر” است. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. لطفاً برای هر یک از عبارت‌ها وقت بیش از حد صرف نکنید. پاسخی را انتخاب کنید که به نظر می‌رسد به بهترین وجه احساسات کنونی شما را توصیف می‌کند.
این آزمون شامل ۲۵ پرسش چهار گزینه‌ای است که باید پاسخ مطلوب خود را انتخاب کرده و دکمه بعدی را بزنید. پس از اتمام آزمون، امتیاز نهایی شما نشان داده خواهد شد. متناسب با هر بازه امتیازی کسب شده، یک آموزش ویدیویی توسط استاد محمد کاظم‌زاده آماده شده که می‌توانید مشاهده نمایید.

[modalsurvey id=”2135512227″ style=”flat”]

فهرست
بیش از 2000 دقیقه آموزش رایگان دکتر محمد کاظم زاده رو در منوی هدیه آموزشی از دست نده 
Click Me
close-image