در جدول زير عباراتی آورده شده است كه گاه مردم از آنها برای توصيف حال و احساسات خود استفاده می‌کنند. هر يك از اين عبارت‌ها را بخوانيد. سپس دايره‌ای را علامت بزنيد كه نشان‌دهنده احساس شما در “زمان حاضر” است. پاسخ درست يا غلط وجود ندارد. لطفاً براي هر يك از عبارت‌ها وقت بيش از حد صرف نكنيد. پاسخي را انتخاب كنيد كه به نظر می‌رسد به بهترين وجه احساسات كنونی شما را توصيف می‌كند.
این آزمون شامل 25 پرسش چهار گزینه‌ای است که باید پاسخ مطلوب خود را انتخاب کرده و دکمه بعدی را بزنید. پس از اتمام آزمون، امتیاز نهایی شما نشان داده خواهد شد. متناسب با هر بازه امتیازی کسب شده، یک آموزش ویدیویی توسط استاد محمد کاظم‌زاده آماده شده که می‌توانید مشاهده نمایید.

فهرست
بیش از 2000 دقیقه آموزش رایگان دکتر محمد کاظم زاده رو در صفحه پکیچ رایگان از دست نده 
Click Me
close-image